เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


การสร้างรายงานด้วยออกแบบรายงาน

การสร้างรายงานด้วยออกแบบรายงานนั้นเป็นการสร้างรายงาน ด้วยตัวเราเอง โดยจะมีวิธีการสร้างรายงานดังนี้

1) ไปที่เมนูสร้างตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ออกแบบรายงานตามหมายเลข 2

2) ไปที่ปุ่มเพิ่มเขตข้อมูลตามหมายเลข 1 จากนั้นเลือกฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการตามหมายเลข 2

3) คลิกเลือกฟิลด์ทั้งหมดบนรายงานจากนั้น ไปที่แท็บจัดเรียงตามหมายเลข 1 แล้วไปที่ปุ่ม แบบตารางตามหมายเลข 2 เพื่อจัดเรียงข้อมูลแบบตาราง

4) ปรับแต่งข้อมูลตามต้องการ

5) มุมมองรายงาน