เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล


การสร้างตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์

เป็นการนำเบราว์เซอร์มาไว้ในฟอร์มของเรา โดยใช้คอนโทรลตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์มาใช้ในการจัดการ โดยที่เราสามารถใช้งานคอนโทรลนี้ได้เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเอง โดยมีวิธีการสร้างดังนี้

1) ไปที่แท็บออกแบบตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ปุ่มตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ตามหมายเลข 2

2) ใส่ URL ที่ต้องการ ในตัวอย่างเช่น www.google.co.th จากนั้นกดปุ่มตกลง

3) ถ้ามองในมุมองออกแบบก็จะเห็นดังภาพ

4) ถ้าเปลี่ยนเป็นมุมมองฟอร์ม ก็จะเห็นดังภาพ