เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง


การแก้ไขความสัมพันธ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขความสัมพันธ์ของตาราง สามารถทำได้โดย

1. เลือกแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล

2. เลือกปุ่มความสัมพันธ์

3. ดับเบิ้ลคลิกความสัมพันธ์ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นก็แก้ไขข้อมูลตามต้องการแล้วกดตกลง เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล และหากต้องการแก้ไขความสัมพันธ์อื่นก็ทำเช่นเดียวกัน เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไขข้อมูล