เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง


การลบตารางออกจากความสัมพันธ์

ถ้าไม่ต้องการใช้งานตารางที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์สามารถลบออกจากหน้าจอความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

1. เลือกตารางที่ต้องการลบ

2. จากนั้นกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ ตารางที่เราเลือกไว้ก็จะหายไปจากหน้าจอความสัมพันธ์ เป็นอันเสร็จสิ้นการลบตารางออกจากหน้าจอความสัมพันธ์