เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถามข้อมูลด้วยคิวรี


การลบฟิลด์ที่ไม่ต้องการออก

เมื่อเราเลือกฟิลด์มาแล้วปรากฏว่าไม่ได้ใช้งานฟิลด์ที่เลือกมา เราสามารถลบฟิลด์ออกจากคิวรีได้ ดังนี้

1. เลือกฟิลด์ที่ต้องการลบ


2. จากนั้นกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์ ก็จะสามารถลบฟิลด์ที่ไม่ต้องการแสดงข้อมูลออกได้แล้ว