เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล


การสร้างฟอร์มย่อย

เป็นการสร้างฟอร์มซ้อนฟอร์ม โดยนำข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมาแสดงรวมกัน โดยใช้ฟิลด์ของฟอร์มหลักเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อดึงข้อมูลของฟอร์มย่อยที่สัมพันธ์กันมาแสดงข้อมูล เช่น ตารางนักเรียนเป็นฟอร์มหลัก ส่วนตารางสุขภาพนักเรียนเป็นฟอร์มย่อย โดยทั้งสองตารางมีความสัมพันธ์กัน เป็นต้น เราสามารถทำได้ ดังนี้

1) เป็นฟอร์มหลักขึ้นมาในที่นี้คือตารางนักเรียน ซึ่งเราจะเปิดทำงานในมุมมองออแบบ

2) ไปที่ออกแบบตามหมายเลข 1 แล้วเลือกที่เครื่องมือ ฟอร์มย่อยหรือรายงานย่อย ตามหมายเลข 2

3) จากนั้นลากพื้นที่ที่ต้องการสร้างฟอร์มย่อยในฟอร์มหลัก จะปรากฏหน้าจอตัวช่วยสร้างฟอร์มย่อย จากนั้นถัดไป

4) เลือกตารางที่ต้องการสร้างฟอร์มย่อย ตามหมายเลข 1 จากนั้นเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงข้อมูลตามหมายเลข 2 จากนั้นคลิกย้ายไปเขตข้อมูลที่เลือก ตามหมายเลข 3 จากนั้นกดถัดไปตามหมายเลข 4

5) เลือกข้อมูลในการเชื่อมฟอร์มหลักกับฟอร์มย่อย จากนั้นกดถัดไป

6) ตั้งชื่อฟอร์มย่อยตามต้องการแต่ควรตั้งชื่อให้สื่อความหมายกับฟอร์มย่อย

7) คลิกที่มุมมองฟอร์ม ก็จะปรากฏข้อมูลดังภาพ

8) การยกเลือกฟอร์มย่อย ถ้าต้องการยกเลิกฟอร์มย่อยเมื่อเราไม่ต้องการสร้างแล้วก็สามารทำได้เช่นกัน โดยไปที่มุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครงคลิกที่ฟอร์มย่อยแล้วจากนั้นปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ดก็เป็นอันเสร็จสิ้น