เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล


การสร้างฐานข้อมูลจากเทมเพลต

การสร้างฐานข้อมูลจากเทมเพลตนั้น เป็นการสร้างฐานข้อมูลที่โปรแกรมสร้างรูปแบบไว้เป็นตัวอย่างสำหรับการสร้างฐานข้อมูล โดยจะมีส่วนประกอบต่างๆ และข้อมูลครบ เพื่อให้เราได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับฐานข้อมูลที่เราต้องการ โดยมีวิธีการดังนี้


1) ไปที่เมนู ไฟล์


2) ไปที่ ใหม่ตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ เทมเพลต เดสก์ท๊อปฐานข้อมูลการจัดการโครงการ ตามหมายเลข 2


3) ตั้งชื่อฐานข้อมูลที่สร้างจากเทมเพลตตามหมายเลข 1 จากนั้นคลิกปุ่มสร้างตามหมายเลข 2


4) เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างฐานข้อมูลจากเทมเพลต จะเห็นได้ว่าการสร้างฐานข้อมูลจากเทมเพลตนั้น จะมีข้อมูลตัวอย่างให้ครบสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นตาราง คิวรี ฟอร์ม รายงาน เป็นต้น