เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล


การสร้างฐานข้อมูลนั้นจะทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูลเดียวกันจะมีความเกี่ยวข้องกันและมีความสัมพันธ์กัน และเมื่อได้ฐานข้อมูลแล้วก็จะสามารถสร้างตาราง คิวรี ฟอร์มและรายงาน ภายในฐานข้อมูลได้

การสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม Microsoft access 2013 นั้นมีหลายรูปแบบ แต่ในรายวิชานี้จะสอนในเรื่องของการเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลแบบเปล่า และการสร้างฐานข้อมูลจากเทมเพลต ซึ่งจะมีวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้

การสร้างฐานข้อมูลเปล่า


1) ไปที่เมนู ไฟล์


2) ไปที่ ใหม่


3) ไปที่ ฐานข้อมูลเดสก์ท๊อปเปล่า


4) พิมพ์ชื่อฐานข้อมูล ตรงหมายเลข 1 จากนั้นกดสร้าง ตามหมายเลข 2


5) เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง ฐานข้อมูลเปล่า เมื่อสร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะสร้างตารางในฐานข้อมูลมาให้อัตโนมัติ 1 ตาราง