เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


รายงานเป็นส่วนสำคัญในการสร้างฐานข้อมูล เมื่อเราสร้างฐานข้อมูล สร้างตารางข้อมูล สร้างฟอร์มข้อมูล เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือรายงานข้อมูล เพื่อการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ดูง่าย สามารถจัดรูปแบบรายงานตามที่เราต้องการได้ ถือเป็นการสรุปข้อมูล รวบรวมข้อมูล หรือทำรายงานเสนอต่อผู้ที่สนใจอยากรู้ฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นนั่นเอง ซึ่งในเรื่องนี้จะมีหลากหลายวิธีในการสร้างรายงานข้อมูล


การสร้างรายงานพื้นฐานแบบรวดเร็ว

การสร้างรายงานด้วยวิธีนี้เป็นการสร้างรายงานพื้นฐาน มีรูปแบบตามที่โปรแกรมตั้งค่าเริ่มต้นไว้ มีข้อมูลตามมาตรฐานเหมือนกับรายงานทั่วไป สามารถใช้งานได้หรือตกแต่งเพิ่มเติมได้ทันที โดยจะมีวิธีการดังนี้

1) ไปที่แท็บสร้างตามหมายเลข 1 แล้วไปเลือกตารางที่ต้องการสร้างรายงานตามหมายเลข 2 จากนั้นไปที่ปุ่มรายงานตามหมายเลข 3

2) เมื่อได้รายงานเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราต้องการตั้งค่าหน้ารายงานให้เป็น A4 ให้ไปทำตามขั้นตอนดังภาพ

3) จากนั้นเปลี่ยนชื่อฟิลด์ข้อมูล เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร ได้ตามต้องการที่ แท็บรูปแบบ

4) เมื่อได้รายงานเรียบร้อยแล้วก็ทำการบันทึกรายงาน โดยไปที่ปุ่มบันทึกตามหมายเลข 1 และตั้งชื่อรายงานตามหมายเลข 2 จากนั้นกดตกลง