เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


การพิมพ์รายงาน

การสั่งพิมพ์รายงาน จะทำได้โดยไปที่แท็บไฟล์ แล้วไปที่ พิมพ์ หรือจะสั่งเข้ามุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์จากรายงานได้โดยตรง จากนั้นก็ปรับแต่งค่าการพิมพ์ได้ตามต้องการ

เราสามารถตั้งค่าก่อนพิมพ์ได้ โดยสามารถเลือกขนาดกระดาษ ระยะขอบ พิมพ์แนวตั้งหรือแนวนอน แบ่งคอลัมน์ หรือตั้งค่าหน้ากระดาษได้ตามต้องการ และเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็สามารถกด พิมพ์ ได้เลย

ก็จะปรากฏหน้าจอให้เราเลือกเครื่องพิมพ์และปรับแต่งค่าอื่นๆในการพิมพ์ตามต้องการ