เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


การสร้างรายงานด้วยตัวช่วยสร้างรายงาน

การสร้างรายงานด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีที่สามารถเลือกตารางหรือเลือกฟิลด์ที่ต้องการลงในรายงานได้ เป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลรายงานที่เราต้องการให้แสดงในรายงาน มีวิธีการสร้างดังนี้

1) ไปที่แท็บสร้างตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ปุ่มตัวช่วยสร้างรายงานตามหมายเลข 2

2) เลือกตารางที่ต้องการตามหมายเลข 1 จากนั้นเลือกฟิลด์ที่ต้องการตามหมายเลข 2 เมื่อเลือกฟิลด์แล้วกดปุ่มตามหมายเลข 3 เพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงในรายงาน เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วกดปุ่ม ถัดไป ตามหมายเลข 4

3) เลือกฟิลด์ที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูลที่ซ้ำกัน

4) เลือกฟิลด์ที่ต้องการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก

5) เลือกเค้าโครงรายงาน

6) ตั้งชื่อรายงานตามหมายเลข 1 จากนั้นกดเสร็จสิ้นตามหมายเลข 2

7)ก็จะได้รายงานนักเรียนและจะแสดงในตัวอย่างก่อนพิมพ์ เมื่อต้องการแก้ไขรายงานให้คลิกปุ่ม ปิดการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

8) ปรับแต่งรายงานให้สวยงามตามต้องการ