เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล


การวาดเส้นตรงและกรอบสี่เหลี่ยม

ในฟอร์มของเราเมื่อเราจัดฟิลด์ข้อมูลเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการแบ่งกลุ่ม เราสามารถสร้างเส้นตรงหรือกรอบสี่เหลี่ยมให้กับกลุ่มข้อมูลได้ โดยเราสามารถทำได้ดังนี้

1) ไปที่แท็บออกแบบตามหมายเลข 1 จากนั้นคลิกที่คอนโทรลเส้นตามหมายเลข 2

2) ลากเส้นไปยังจุดที่ต้องการบนฟอร์ม จากนั้นคลิกที่มุมมองฟอร์มจะได้ดังภาพ

3) เมื่อเราต้องการสร้างสี่เหลี่ยมก็สามารถทำได้โดย ไปที่แท็บออกแบบตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่คอนโทรลสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามหมายเลข 2

4) จากนั้นลากสี่เหลี่ยมครอบกลุ่มข้อมูลที่เราต้องการ แล้วไปที่มุมมองฟอร์มจะเห็นข้อมูลดังภาพ