เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล


การสร้างตัวควบคุมแท็บใส่ฟิลด์ข้อมูล

สำหรับฟอร์มที่ต้องการแสดงข้อมูลเป็นจำนวนมาก การนำฟิลด์ทุกฟิลด์มาโชว์ในฟอร์มอาจจะดูเยอะเกินไป ทำให้ข้อมูลไม่น่ามอง เราสามารถจัดฟิลด์ข้อมูลให้อยู่ในแท็บข้อมูลได้ ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่และสามารถจัดกลุ่มฟิลด์ข้อมูลได้ มีขั้นตอนดังนี้

1) ไปที่เมนูออกแบบตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ตัวควบคุมแท็บตามหมายเลข 2

2) คลิกที่ฟอร์มที่เราต้องการสร้างแท็บข้อมูล เบื้องต้นโปรแกรมจะสร้างให้ 2 แท็บ จากนั้นให้เราดึงฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการแสดงข้อมูล ที่สัมพันธ์กับข้อมูลหลัก

3) ไปที่แท็บออกแบบจากนั้นไปที่เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

4) จากนั้นเลือกฟิลด์ข้อมูลที่เราต้องการแล้วลากมาวางที่แท็บข้อมูล ปรับขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรตามต้องการ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการใส่แท็บข้อมูล

5) เมื่อต้องการเพิ่มแท็บข้อมูลใหม่ก็สามารถทำได้โดยคลิกขวาที่แท็บแล้วคลิกซ้ายที่แทรกหน้า

6) เสร็จสิ้นการเพิ่มแท็บข้อมูลสุขภาพ

7) และเมื่อเราไม่ต้องการหน้าแท็บที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วเราสามารถลบแท็บข้อมูลได้เช่นกัน โดยคลิกขวาที่ป้ายชื่อแท็บ แล้วเลือก Delete Page ก็จะสามารถลบหน้าแท็บได้เรียบร้อย