เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


การบันทึกรายงานเป็น PDF

การนำเอาผลลัพธ์รายงานไปใช้นอกโปรแกรม access นั้นสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF ได้ ซึ่งเป็นไฟล์ที่สะดวกในการใช้งาน โดยจะเปิดผ่านโปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์ PDF ได้นั่นเอง โดยมีวิธีการคือ ไปที่มุมมองแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ จากนั้นไปที่ PDF หรือ XPS…

เลือกตำแหน่งที่เก็บไฟล์ จากนั้นตั้งชื่อรายงานตามหมายเลข 1 และกดจัดพิมพ์ตามหมายเลข 2 เป็นอันเสร็จสิ้นการบันทึกเป็นไฟล์ PDF