เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล


การสร้างปุ่ม Button

ปุ่ม Button จะใช้สำหรับเก็บคำสั่งที่เราต้องการนำมาวางลงบนหน้าฟอร์ม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถคลิกใช้งานได้ อาจจะเป็นคำสั่งเลื่อนเรคคอร์ด ปิดฟอร์ม เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างได้ง่ายๆจากตัวช่วยแล้วเลือกคำสั่งที่ต้องการได้เลย ดังนี้

1) ไปยังแท็บออกแบบตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ ปุ่ม ตามหมายเลข 2

2) คลิกวางปุ่มบนส่วนท้ายของฟอร์ม จะปรากฏหน้าจอตัวช่วยสร้างปุ่ม โดยจะให้เลือกประเภทปุ่มตามหมายเลข 1 จากนั้นเลือกการกระทำตามหมายเลข 2 แล้วก็กดถัดไปตามหมายเลข 3

3) เลือกข้อความหรือรูปภาพบนปุ่ม จากนั้นคลิกถัดไปตามหมายเลข 2

4) ตั้งชื่อปุ่มตามหมายเลข 1 จากนั้นคลิกเสร็จสิ้นตามหมายเลข 2

5) เราก็จะได้ปุ่มตามที่ต้องการ

6) คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปุ่ม