เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


การใส่ภาพพื้นหลังรายงาน

การใส่ภาพพื้นหลังนั้นจะทำให้รายงานมีความสวยงามมากขึ้น เราสามารถเลือกรูปภาพที่ต้องการมาใส่เป็นภาพพื้นหลังของรายงานได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) ไปที่แท็บรูปแบบตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ปุ่ม รูปพื้นหลังตามหมายเลข 2

2) คลิกปุ่มเรียกดูเพื่อเปิดหน้าจอเลือกรูปที่ต้องการนำมาเป็นพื้นหลังรายงาน ถ้าเคยเลือกภาพพื้นหลังแล้วจะปรากฏรูปที่เคยเรียกใช้แล้วดังภาพ

3) เลือกรูปที่เราต้องการนำมาเป็นพื้นหลังรายงาน ตามหมายเลข 1 จากนั้นกดตกลงตามหมายเลข 2

4) ก็จะได้ภาพพื้นหลังรายงานตามต้องการ ดังภาพ