เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งาน Microsoft Access 2013


พื้นที่การทำงานหลักของหน้าจอโปรแกรม

ในพื้นที่การทำงานหลักของหน้าจอโปรแกรม Microsoft Access 2013 จะประกอบด้วยส่วนหลายส่วน ดังนี้
1. แถบเครื่องมือด่วน เป็นเครื่องมือที่ใช้งานบ่อยๆ
2. แท็บคำสั่ง (Ribbon) มีดังนี้ หน้าแรก ,สร้าง , ข้อมูลภายนอก , เครื่องมือฐานข้อมูล , เขตข้อมูล ,ตาราง
3. ชื่อฐานข้อมูล
4. คำสั่งต่างๆในแท๊บคำสั่ง (Ribbon)
5. หน้าต่างนำทาง
6. ชื่อตาราง
7. พื้นที่แสดงเนื้อหา
8. แถบเลื่อนเร็คคอร์ดข้อมูล