เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งาน Microsoft Access 2013


แท็บคำสั่ง ( Ribbon ) จะประกอบด้วย

1. แท็บ หน้าแรก เป็นคำสั่งพื้นฐานในการทำงาน

2. แท็บ สร้าง เป็นที่รวมคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลทั้งหมดเอาไว้

3 แท็บ ข้อมูลภายนอก เป็นที่รวมคำสั่งเกี่ยวกับการนำข้อมูลภายนอกเข้ามาใช้งานในโปรแกรม

4 แท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล เป็นที่รวมคำสั่งที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล

5 แท็บพิเศษ จะแสดงขึ้นมาเมื่อใช้คำสั่งในการสร้างหรือเลือกออบเจ็กต์ต่างๆ ภายในฐานข้อมูล