เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล


การบันทึกไฟล์ฐานข้อมูล

เมื่อเราสร้างไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างด้วยโปรแกรม Access 2013 แล้วจะมีรูปแบบเป็น Access 2007-2013 File Format จะไม่สามารถเปิดในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้ แต่เราสามารถบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลให้มีรูปแบบที่โปรแกรมเวอร์ชั่นเก่าสามารถนำไปใช้งานได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนการบันทึกดังนี้1) ไปที่บันทึกเป็นตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ บันทึกฐานข้อมูลเป็นตามหมายเลข 2

2) หากต้องการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบ Access 2007-2013 ให้เลือกหมายเลข 3 แล้วกดบันทึกเป็นตามหมายเลข 7

3) หากต้องการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบ 2002-2003 ให้เลือกหมายเลข 4 แล้วกดบันทึกตามหมายเลข 7

4) หากต้องการบันทึกฐานข้อมูลในรูปบแบบ 2000 ให้เลือกหมายเลข 5 แล้วกดบันทึกตามหมายเลข 7

5) หากต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต ให้เลือกหมายเลข 6 แล้วกดบันทึกตามหมายเลข 7


6) ตั้งชื่อฐานข้อมูลตามหมายเลข 1 จากนั้นกดบันทึกตามหมายเลข 2 เป็นอันเสร็จสิ้น