เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถามข้อมูลด้วยคิวรี


การเพิ่มและลบตารางในออกแบบคิวรี

1. การเพิ่มตาราง

เมื่อเราต้องการเพิ่มตารางเข้ามาในคิวรี คลิกแท็บออกแบบ จากนั้นคลิกปุ่มแสดงตารางจะปรากฏ หน้าจอแสดงตาราง จากนั้นก็สามารถเลือกเพิ่มตารางได้ตามต้องการ2. การลบตาราง

ขั้นตอนการลบตารางออกจากคิวรี เพียงแค่คลิกเลือกตารางที่ต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์ ตารางก็จะหายไป ฟิลด์ที่อยู่ในตารางก็จะหายไปจากคิวรีด้วยเช่นกัน