เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


คำชี้แจง : นักเรียนต้องเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถเข้าทำข้อสอบได้ เข้าสู่ระบบได้ที่ เข้าสู่ระบบได้ที่นี่ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้กดปุ่ม แบบทดสอบ อีกครั้งเพื่อเข้าทำแบบทดสอบ