เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล


การสร้างฟอร์มด้วยการนำทาง

ในโปรแกรมจะมีรูปแบบการนำทาง ซึ่งรูปแบบให้เลือกตามที่โปรแกรมจัดไว้ให้ เราสามารถนำฟอร์มที่เราเคยสร้างไว้แล้วมาใส่การการนำทางของฟอร์มได้ เพื่อสะดวกในการใช้งานฟอร์มข้อมูลที่มีข้อมูลหลายๆฟอร์ม โดยเราสามารถสร้างการนำทางได้ดังนี้

1) ไปที่แท็บสร้างตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่การนำทาง แล้วคลิกแท็บแนวนอนตามหมายเลข 2

2) ลากฟอร์มที่ต้องการมาวางตามหมายเลข 1 โดยไปวางที่แท็บการนำทางตามหมายเลข 2

3) ปรับแต่งหัวข้อนำทางตามต้องการ